Rauhoitukset, kiintiöt ja vieraskortit

Kiintiöt 2022

Kesäkokouksen päätös jäsenkohtaisista kiintiöstä:

Noudatetaan asetuksen mukaisia metsästyaikoja.

Metsäkanalinnut:

1 urosmetso ja 2 urosteertä koko syksylle.

Kauris:

2kpl koko metsästyskaudelle (Metsästysvuosi 01.08.2022-31.07.2023)

Merihanhi: 2kpl


Vieraskortit

Leväsjoen Eränkävijät Ry pidättää itselleen oikeuden myydä tai olla myymättä vieraskortteja tapauskohtaisesti.

Vieraskorttien myynnistä vastaa seuran johtokunta. Yhteystiedot löydät vasemmalta.

Vieraskorttien hinnat 2022: Huom! Vieraskortit tilitettävä seuran tilille, ei Metsästäjäliiton jäsenmaksutilille.

- Vuosivieraskortti pienriistalle 150e (Vuosivieraskorttia haetaan metsästysvuosikohtaisesti seuran johtokunnalta. Vuosivieraaksi hyväksytyllä vastaava pienriistkiintiö mitä jäsenillä)

- Vesilinnustuksen kausilupa 60e, aloituspäivä 25e, muut päivät 15e per päivä.

- Vieraskortti muuhun metsäsästykseen 15e per päivä (Ei oikeuta kanalinnustukseen)

- Vieraskortti kanalinnustukseen 20e per päivä (Oikeuttaa ainoastaan kanalinnustukseen ja mahdollinen saalis on pois isännän kiintiöstä)

- Hirvijahtiin aseellisena osallistuva 50e per päivä. Peurajahtiin asellisena osallistuva 25e per päivä. Seurueen tarvittaessa avuksi kutsuma koiramies koirineen 0e per päivä.

Rauhoitukset ja rajoitukset

Jouluaatto ja ensimmäinen joulupäivä rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.

Perinteiset rauhoitusalueet: Tamppukallio ja Tamppukallion lahti, Rieskaroopen kuopat

Avovesialueelle tai sen läheisyyteen rakennetut kotukset siistittävä ennen avovesikauden päättymistä (pressut etc.)

Leväsjoen Eränkävijät Ry on kieltänyt luotiaseen käytön seuran metsästysalueelle kuuluvilla vesistöillä vesilinnustuksen yhteydessä turvallisuussyistä.

Leväsjoen Eränkävijät edellyttää vierailtaan hyvien metsästystapojen noudattamista. Hyvien metsästystapojen noudattamatta jättäminen johtaa vieraskortti/vuosijäsenyysoikeuden peruuttamiseen:

 • Emme vaaranna sivullisten, tovereiden tai omaa turvallisuutta tai omaisuutta

  • Kunnioitamme sivullisten ja metsästysoikeuden vuokraajien yksityisyyttä ja omaisuuden koskemattomuutta

  • Suhtaudumme arvostaen ja avoimesti metsästysoikeuden vuokraajiin

  • Otamme etukäteen selvää metsästysoikeudestamme, rajoista ja rajoituksista

  • Noudatamme lakeja ja yleisiä hyviä tapoja

  • Harjoittelemme aseiden ja muiden varusteiden käyttöä etukäteen ja varmistamme niiden kunnon ennen metsästystä

  • Emme jätä jälkiä metsästyksestä tai metsästykseen liittyvästä harratustoiminnasta. Ellemme jaksa tuoda jätteitämme pois ainakin piilotamme ne. Nuotiopaikat siivoamme.

  • Kohtelemme riistaa ja saalista kunnioittaen ja sen turhaa kärsimystä välttäen. Laukaisemme aseemme tappamistarkoituksessa, mahdollisuudet riistalle annamme sitä ennen.

  • Kunnioitamme erilaisia, lakien ja hyvien tapojen mukaisia, metsästysmuotoja ja niiden harrastajia. Emme pidä omia tapojamme ainoina oikeina emmekä arvostelele asiattomasti muita foorumeilla.

  • Hyväksymme aloittelevat tai kokemattomammat metsästäjät ja pyydettäessä opastamme heitä asiallisesti

  • Emme asiattomasti arvostele tovereitamme tai heidän koiriaan

  • Seuran tai sen toimihenkilöiden toimintaa arvostelemme suoraan henkilökohtaisesti asianomaisille tai johtokunnalle.