Rauhoitukset, kiintiöt ja vieraskortit

Kiintiöt 2021

Kesäkokouksen päätös jäsenkohtaisista kiintiöstä:

Noudatetaan asetuksen mukaisia metsästyaikoja.

Metsäkanalinnut:

1 metso ja 2 teertä koko syksylle.

Kauris:

2kpl koko kaudelle (Metsästysvuosi 01.08.2021-31.07.2022), kaurispukin kevätpyynti sallittu ja kiintiöstä vain toinen voi olla kevätpukki.

Merihanhi:

Kahden merihanhen kiintiö koko syksylle.

Kanandanhanhi

Kahden kanadanhanhen kiintiö koko syksylle.

Vieraskortit

Leväsjoen Eränkävijät Ry pidättää itselleen oikeuden myydä tai olla myymättä vieraskortteja tapauskohtaisesti.

Vieraskorttien myynnistä vastaa seuran johtokunta. Yhteystiedot löydät vasemmalta.

Vieraskorttien hinnat 2021: Huom! Vieraskortit maksettava seuran tilille, ei Metsästäjäliiton jäsenmaksutilille.

- Vesilinnustuksen kausilupa 60e, aloituspäivä 25e, muut päivät 15e per päivä.

- Vieraskortti muuhun metsäsästykseen 15e per päivä (Ei oikeuta kanalinnustukseen)

- Vieraskortti kanalinnustukseen 20e per päivä (Oikeuttaa ainoastaan kanalinnustukseen ja mahdollinen saalis on pois isännän kiintiöstä)

- Hirvijahtiin aseellisena osallistuva 15e päivä, myös koiramies.

Rauhoitukset ja rajoitukset

Jouluaatto ja ensimmäinen joulupäivä rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.

Perinteiset rauhoitusalueet: Tamppukallio ja Tamppukallion lahti, Rieskaroopen kuopat

Avovesialueelle tai sen läheisyyteen rakennetut kotukset siistittävä ennen avovesikauden päättymistä (pressut etc.)

Leväsjoen Eränkävijät Ry on kieltänyt luotiaseen käytön seuran metsästysalueelle kuuluvilla vesistöillä vesilinnustuksen yhteydessä turvallisuussyistä.

Leväsjoen Eränkävijät edellyttää vierailtaan hyvien metsästystapojen noudattamista. Hyvien metsästystapojen noudattamatta jättäminen johtaa vieraskortti/vuosijäsenyysoikeuden peruuttamiseen:

 • Emme vaaranna sivullisten, tovereiden tai omaa turvallisuutta tai omaisuutta

  • Kunnioitamme sivullisten ja metsästysoikeuden vuokraajien yksityisyyttä ja omaisuuden koskemattomuutta

  • Suhtaudumme arvostaen ja avoimesti metsästysoikeuden vuokraajiin

  • Otamme etukäteen selvää metsästysoikeudestamme, rajoista ja rajoituksista

  • Noudatamme lakeja ja yleisiä hyviä tapoja

  • Harjoittelemme aseiden ja muiden varusteiden käyttöä etukäteen ja varmistamme niiden kunnon ennen metsästystä

  • Emme jätä jälkiä metsästyksestä tai metsästykseen liittyvästä harratustoiminnasta. Ellemme jaksa tuoda jätteitämme pois ainakin piilotamme ne. Nuotiopaikat siivoamme.

  • Kohtelemme riistaa ja saalista kunnioittaen ja sen turhaa kärsimystä välttäen. Laukaisemme aseemme tappamistarkoituksessa, mahdollisuudet riistalle annamme sitä ennen.

  • Kunnioitamme erilaisia, lakien ja hyvien tapojen mukaisia, metsästysmuotoja ja niiden harrastajia. Emme pidä omia tapojamme ainoina oikeina emmekä arvostelele asiattomasti muita foorumeilla.

  • Hyväksymme aloittelevat tai kokemattomammat metsästäjät ja pyydettäessä opastamme heitä asiallisesti

  • Emme asiattomasti arvostele tovereitamme tai heidän koiriaan

  • Seuran tai sen toimihenkilöiden toimintaa arvostelemme suoraan henkilökohtaisesti asianomaisille tai johtokunnalle.