Riistanhoitokortti 2022-->

Saalis- ja riistanhoitotöiden raportoinnissa suositaan sähköisiä menetelmiä.

Seuran alueelta pyydetyt saalistiedot ensisijaisesti Omariistaan ja vain jos Omariista ei ole käytössä, siinä tapauksessa sähköpostitse sihteerille.

Seuran toiminta-alueella tehdyt riistanhoitotyöt ja muut aktiviteetit sähköpostitse sihteerille vuosittain 05.01. mennessä, jolloin tiedot ehtivät seuran vuosikertomukseen.

Koivumaki.kalevi@gmail.com

RAPORTOITAVIA OSA-ALUEITA:

OSALLISTUMINEN HALLINNOLLISIIN TEHTÄVIIN

(Toimiminen seuran johtokunnassa, jaoston vetäjänä, metsästysmajavastaavana, lahtivajavastaavana yms)

OSALLISTUMINEN KOULUTUS- JA NEUVONTATILAISUUKSIIN

(Riistakeskuksen tai vastaavan koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, yms)

OSALLISTUMINEN KENNELTOIMINTAAN

(Tuomaritoiminta tai maasto-oppaana toimiminen yms)

OSALLISTUMINEN AMPUMATOIMINNAN JÄRJESTELYIHIN

(Ampumaratatalkoot ja sen muu huolto, toimitsija harjoituksissa, kilpailutoiminnassa yms)

METSÄSTYKSENVALVONTA JA -SUUNNITTELU

(Metsästyksenvalvonta, Suurpeto- ja hirvieläinten metsästyksenjohdolliset järjestelyt yms)

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

(Suurpetoyhdysmiehenä toimiminen, riistakolmiolaskentaan osallistuminen, vesilintulaskennat, muut laskennat yms)

RIISTANHOITOTYÖT

(Elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapeltojen teko, keinopesien tai pönttöjen vienti maastoon, pienpetoloukkujen pitäminen pyynnissä, ruokinnan suunnittelu ja toteutus yli talven, talkoot, yms)

Riistan ruokintapaikkoja käytössä yli avovesikauden/talven:

Vesilinnut_______kpl, sorkkaeläimet________kpl, jänikset______kpl, Muut______kpl

Ruokinnassa käytetty rehumäärä: Vilja_________kg, Juurekset________kg, Omena______kg,

Heinää______kg, Muut__________kg

Nuolukivien vienti maastoon: ______________kpl

Pesäpönttöjen ja keinopesien huolto / vienti maastoon: ___________kpl

Pienpetojen pyyntilaitteita pyynnissä maastossa: Minkki/Näätä:_________kpl, Supi/kettu:________kpl


Huomio! Pienpetokilpailuun osallistujat, ilmoittakaa saalismääränne Omariistan lisäksi suoraan sihteerille, mahdollista kaatorahakorvausta silmälläpitäen!