Rauhoitukset, kiintiöt ja vieraskortit

Kiintiöt 2019

Johtokunnan päätös jäsenkohtaisesta metsäkanalintukiintiöstä:

1 metso ja 2 teertä.


Kauris: 

2kpl per jäsen.
Vieraskortit
Leväsjoen Eränkävijät Ry pidättää itselleen oikeuden myydä tai olla myymättä vieraskortteja tapauskohtaisesti.
 
Metsäkanalintujahtiin ei myydä vieraslupia. 
 
Vieraskorttien myynnistä vastaa seuran johtokunta. Yhteystiedot löydät vasemmalta.
 


Vieraskorttien hinnat 2019:


- Vesilinnustuksen kausikortti 60e, aloituspäivä 25e, muut päivät 15e per päivä. 

- Vieraskortti muuhun metsäsästykseen 15e per päivä, metsäkanalinnuille ei myydä vieraskorttia.

- Kaurislupa sisällytettiin vieraskorttiin seuraavin ehdoin: Vieraskortti kaurisjahtiin 15e, mahdollinen kaato menee isännän kauriskiintiöstä ja vieraalta peritään aina 50e kaatomaksu.

- Hirvijahtiin aseellisena osallistuva 15e päivä, myös aseellinen koiramies.Rauhoitukset ja rajoitukset

Jouluaatto ja ensimmäinen joulupäivä rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.

Perinteiset rauhoitusalueet: Lintutornin ympäristö, Rieskaroopen kuopat

Avovesialueelle tai sen läheisyyteen rakennetut kotukset siistittävä ennen avovesikauden päättymistä (pressut etc.)

Leväsjoen Eränkävijät Ry on kieltänyt luotiaseen käytön seuran metsästysalueelle kuuluvilla vesistöillä vesilinnustuksen yhteydessä turvallisuussyistä.

Kauriin kevätpyynti on kielletty seuran alueella. 

Leväsjoen Eränkävijät edellyttää vierailtaan hyvien metsästystapojen noudattamista. Hyvien metsästystapojen noudattamatta jättäminen johtaa vieraskortti/vuosijäsenyysoikeuden peruuttamiseen:
 • Emme vaaranna sivullisten, tovereiden tai omaa turvallisuutta tai omaisuutta
 • Kunnioitamme sivullisten ja metsästysoikeuden vuokraajien yksityisyyttä ja omaisuuden koskemattomuutta

 • Suhtaudumme arvostaen ja avoimesti metsästysoikeuden vuokraajiin

 • Otamme etukäteen selvää metsästysoikeudestamme, rajoista ja rajoituksista

 • Noudatamme lakeja ja yleisiä hyviä tapoja

 • Harjoittelemme aseiden ja muiden varusteiden käyttöä etukäteen ja varmistamme niiden kunnon ennen metsästystä

 • Emme jätä jälkiä metsästyksestä tai metsästykseen liittyvästä harratustoiminnasta. Ellemme jaksa tuoda jätteitämme pois ainakin piilotamme ne. Nuotiopaikat siivoamme.

 • Kohtelemme riistaa ja saalista kunnioittaen ja sen turhaa kärsimystä välttäen. Laukaisemme aseemme tappamistarkoituksessa, mahdollisuudet riistalle annamme sitä ennen.

 • Kunnioitamme erilaisia, lakien ja hyvien tapojen mukaisia, metsästysmuotoja ja niiden harrastajia. Emme pidä omia tapojamme ainoina oikeina emmekä arvostelele asiattomasti muita foorumeilla.

 • Hyväksymme aloittelevat tai kokemattomammat metsästäjät ja pyydettäessä opastamme heitä asiallisesti

 • Emme asiattomasti arvostele tovereitamme tai heidän koiriaan

 • Seuran tai sen toimihenkilöiden toimintaa arvostelemme suoraan henkilökohtaisesti asianomaisille tai johtokunnalle.

Comments