Riistanhoitokortti

Seuran jäseniä pyritään aktivoimaan riistakortin palauttamisessa, kortti laitetaan myös seuran kotisivuille josta sen voi tulostaa ja sitten postittaa taikka lähettää sähköisesti seuran sihteerille tammikuun 5 pv: ään mennessä.
Riistakortin päätiedot voi myös laittaa sähköpostilla sihteeerille

koivumaki.kalevi@gmail.com
LEVÄSJOEN ERÄNKÄVIJÄT RY:N

RIISTANHOITOKORTTI 201_

 

 

Jäsenen nimi: _____________________________________________________

 

Kortti palautettava seuran sihteerille vuosittain 5 / 1., mennessä.

 

 

RIISTANH0ITOTÖIDEN PISTEYTYS

Tämän riistanhoitokortin laadinnassa on lähdetty siitä ajatuksesta, että kaikki riistan hyväksi tehty työ on lähtökohtaisesti yhtä arvokasta, minkä vuoksi jokaisesta tehollisesta työtunnista (pl. konetyötunnit) saa 10 pistettä.

 

Toisena perusajatuksena on se, että metsästysseuran tehtävä on tarjota aineelliset ja materiaaliset puitteet (rehu, siemenet, lannoitteet, tarveaineet jne.) siihen riistanhoitotyöhön, jonka seuran yksittäiset jäsenet yksin tai yhdessä suorittavat. Osan tarvittavasta ”materiaalista” seura voi saada lahjoituksina esim. maanomistajilta, loput se rahoittaa mm. jäsen- ja riistanhoitomaksuista saatavin varoin. Mikäli jäsen kuitenkin käyttää omia varoja riistanhoidollisiin tarvehankintoihin, saa hän niistä 2 pistettä/euro. Myös jäsenen oman auton käyttö riistarehun kuljetuksessa sekä traktorityötunnit oikeuttavat pisteisiin.

 

Ohjatakseen jäsenistönsä riistanhoitotyötä haluttuun suuntaan seuran vuosikokous voi riistanhoitotoimikunnan esityksestä antaa enintään 3 työlle (esim. D1- osallistuminen riistalaskentaan) kyseiseksi vuodeksi kaksinkertaisen pistearvon.

 

Kaikkia riistanhoitoon liittyviä töitä ja hankintoja on tällaisessa yleiskortissa mahdoton mainita. Luettelon ulkopuolelle jätettyihin töihin ja hankintoihin suositellaan sovellettavan samaa linjaa kuin edellä eli 1 työtunti = 10 pistettä, 1 riistanhoidolliseen hankintaan käytetty euro = 2 pistettä.

 

 

HAVAINTOJA, PALAUTETTA JA MUISTIINPANOJA______

Riistantutkimuksen yhteystietoja

Riistantutkimus on myös osa riistanhoitotyötä. Riistanhoitaja voi myös osaltaan auttaa riistantutkimusta lähettämällä näytteitä niitä tutkiville laitoksille. Uusimmat osoitteet ja puhelinnumerot löydät Metsästäjä-lehden sivuilla olevista yhteystiedoista.

 

Näytteet riistan kuolinsyiden ja tautien selvittämiseksi tulisi lähettää:

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, PL 45, 00581 HELSINKI

Tietoja korva- ja radiomerkityistä nisäkkäistä odotetaan osoitteessa:

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, PL 6, 00721 HELSINKI, puh. 0205 7511


RIISTANHOITOKORTIN TILASTO-OSA

RIISTANHOITOPISTEET

PVM

 

PERUSTE

(esim. A 1)

 

TUNTI-/EURO-/AARI/

KPL-/KM-MÄÄRÄ

 

YHTEISPISTEET

 

RIISTALAJI

 

SEURAN

ALUEELTA

 

MUUALTA

 

 

 

 

 

Metso

 

 

 

 

 

 

Teeri

 

 

 

 

 

 

Pyy

 

 

 

 

 

 

Riekko

 

 

 

 

 

 

Sepelkyyhky

 

 

 

 

 

 

Fasaani

 

 

 

 

 

 

Peltopyy

 

 

 

 

 

 

Metsähanhi

 

 

 

 

 

 

Merihanhi

 

 

 

 

 

 

Kanadanhanhi

 

 

 

 

 

 

Heinäsorsa

 

 

 

 

 

 

Tavi

 

 

 

 

 

 

Telkkä

 

 

 

 

 

 

Jouhisorsa

 

 

 

 

 

 

Lapasorsa

 

 

 

 

 

 

Tukkasotka

 

 

 

 

 

 

Nokikana

 

 

 

 

 

 

Lehtokurppa

 

 

 

 

 

 

Koskelot

 

 

 

 

 

 

Haahka

 

 

 

 

 

 

Alli

 

 

 

 

 

 

Metsäjänis

 

 

 

 

 

 

Rusakko

 

 

 

 

 

 

Majava

 

 

 

 

 

 

Supikoira

 

 

 

 

 

 

Minkki

 

 

 

 

 

 

Kettu

 

 

 

 

 

 

Näätä

 

 

 

 

 

 

Mäyrä

 

 

 

 

 

 

Kärppä

 

 

 

 

 

 

Orava

 

 

 

 

 

 

Kauris

 

 

 

RIISTANHOITOPISTEET YHTEENSÄ ___________________

 

RIISTAN RUOKINNAN TILASTOINTI

Hirvieläinten ruokintapaikkoja oli hoidossani yli talven _________ kpl

Jänisten ja kanalintujen ruokintapaikkoja oli hoidossani yli talven _________ kpl

Vesilintujen ruokintapaikkoja oli hoidossani ollut yli sulanveden _________ kpl

Rehun kulutus 01.01.-31.12.201__ välisenä aikana oli hoitamillani ruokinta-

paikoilla arviolta noin

- heinää ________ kg

- viljaa ________ kg

- juureksia ________ kg

- muuta rehua ________ kg

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Näytä Lataa
  75 kt v. 1 31.1.2011 klo 0.16 Sami Lahtinen
Ċ
Näytä Lataa
  60 kt v. 1 31.1.2011 klo 0.15 Sami Lahtinen
Comments